Achtergrond

PIOT is een van de zorgvernieuwingsprojecten dat wordt gefinancierd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en dat moet leiden tot vernieuwing van het zorgaanbod voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

In dit project wordt gebruik gemaakt van gegevens uit een aantal evaluatie-instrumenten die worden samengebracht onder de gezamenlijke noemer "BelRAI". Deze gegevens moeten de zorgverstrekkers mogelijk maken om een zorgplan op te stellen dat het beste aansluit bij de noden en behoeften van de oudere.