Wie zijn we?

Binnen het project zijn verschillende personeelsleden actief.

De coördinator verwerkt de aanmeldingen, doet de intakegesprekken en volgt de begeleidingen van op een afstand op. Zij is werkzaam in het hoofdgebouw van CM Leuven. De gesprekken zelf worden door therapeuten van CGG PassAnt en CGG Vlaams-Brabant Oost opgenomen.

Coördinator PIOT: Veerle Van Vlierberghe

Therapeuten CGG PassAnt: Katrien Vanwildemeersch, Dominique De Pourcq, Thijs Vanhie en Anne Dormal

Therapeuten CGG Vlaams-Brabant Oost: Katrien Vanderbist en Anne Dormal

Achter de schermen zijn er nog enkele personen actief binnen het project. SEL GOAL is de administratief coördinator van het project en ondersteunt de coördinator in haar taak. Verder zijn er verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis die ons helpen met het verwerken van de gegevensverzameling voor het RIZIV.

Het PIOT project is een samenwerking tussen verschillende partners. De voornaamste partners zijn CM Leuven, CGG PassAnt, CGG Vlaams-Brabant Oost en Goal. Zij vormen samen het dagelijks bestuur van PIOT. De andere projectpartners zijn:
- Familiehulp
- Landelijke Thuiszorg
- Thuiszorgdiensten van het OCMW Leuven
- Wit-Gele Kruis
- Woonzorgcentrum Ed. Remy
- Woonzorgcentrum St.-Alexius
- Woonzorgcentrum St.-Margaretha
- Woonzorgcentrum Vogelzang
- Dienst Maatschappelijk Werk CM
- Kring Huisartsen Oost-Brabant (KHOBRA) vzw
- Regionaal Dienstencentrum en dienst Zorg & Projecten CM Leuven
- SEL GOAL
- Thuiszorgcentrum CM Leuven
- Ziekenzorg CM

Zij komen viermaal per jaar samen in het projectcomité.