Praktisch

Aanmelding

Iedereen mag een persoon aanmelden voor opname in ons project. Naast een aanmelding door oudere of mantelzorger zelf krijgen we onze aanmeldingen vooral van hulpverleners; een huisarts, maatschappelijk werker, verpleegkundige, medewerker uit het ziekenhuis, ... Samen met de aanmelder overloopt de coördinator of aan de basisvoorwaarden voor opname in het project wordt voldaan:
- Leeftijd: 60 jaar of ouder
- Woonplaats: Arrondissement Leuven (gebieden Haacht, Aarschot, Diest, Kortenberg, Leuven, Sint-Joris-Winge, Tienen en Zoutleeuw)
- Aard van de woning: een huis, appartement of serviceflat (wij kunnen geen gesprekken in een WZC opnemen)
- Kwetsbaarheid: De oudere kan zich niet (of zeer moeilijk) verplaatsen buitenshuis en heeft derhalve baat bij gesprekken aan huis
- Motivatie: De oudere (en eventuele mantelzorger) heeft zelf vraag naar ondersteunende gesprekken, de vraag komt dus niet enkel vanuit de omgeving.

Indien aan deze basisvoorwaarden voldaan wordt maakt de coördinator een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de oudere en/of mantelzorger. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden enkele belangrijke zaken overlopen:

1. Informatie over het project geven, zodat de oudere geïnformeerd kan beslissen over deelname aan het project;
2. Samen overlopen welke zaken moeilijk gaan en hoe we hier met ondersteunende gesprekken een antwoord op kunnen bieden;
3. De oudere en/of mantelzorger uitnodigen tot het invullen van enkele vragenlijsten;
4. Extra ondersteuning van de zorgcoördinator om praktische dingen (thuisoppas, dagopvang, gezinszorg, woningaanpassing,...) te regelen.

Na het kennismakingsgesprek komt een therapeut de gesprekken zelf doen. Wat praktische informatie over het aanbod van ondersteunende gesprekken vanuit het PIOT project:

- Hoeveel? Bij aanvang komt de therapeut thuis langs om de vragen en zorgen te bespreken. In de volgende gesprekken wordt er samen naar een manier gezocht om dit aan te pakken of er beter mee om te gaan. Naargelang de situatie is er een gemiddelde van 10 gesprekken. Alle therapeuten en medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
- Hoe vaak? De therapeut komt maximum eenmaal per week. We hebben geen minimumfrequentie van de gesprekken maar trachten minstens eenmaal per maand een gesprek te plannen. Indien er een ziekenhuisopname o.i.d. gebeurt tijdens de begeleiding zetten we de gesprekken tijdelijk stop.
- Hoe lang? Een gesprek duurt ongeveer een uurtje; afhankelijk van de persoonlijke behoefte kunnen we ook kortere gesprekken voeren.
- Kostprijs? Aangezien wij volledig gesubsidieerd worden door het RIZIV vragen wij geen vergoeding aan de oudere; er hoeft voor de gesprekken dus niets betaald te worden.